Matèries de batxillerat

L’etapa de Batxillerat es configura en dos cursos acadèmics durant els quals han de cursar una sèrie d’assignatures estructurades de la següent manera: matèries comunes, obligatòries, matèries de modalitat, específiques del batxillerat que es vol cursar, i matèries optatives, de lliure elecció.

1r i 2n de Batxillerat

Comunes

Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu.

Més info
1r i 2n de Batxillerat

Optatives

Les matèries optatives en el batxillerat contribueixen a completar la formació de l’alumnat aprofundint en aspectes propis de la modalitat escollida o del centre, o ampliant les perspectives de la formació general. El centre ofereix un nombre suficient d’optatives que permet la possibilitat d’opció de l’alumnat.

Més info

Modalitat

Les matèries de modalitat del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un camp laboral determinat.

Modalitats de batxillerat

Artístic

A l’Institut Baix Penedès hem tingut el privilegi de tenir el Batxillerat d'Arts - d’arts plàstiques, imatge i disseny- des dels seus orígens, fa més de 20 anys. Moltes han estat les promocions que han acabat els seus estudis i s’han inserit al món laboral. Això ha afavorit adquirir una llarga experiència.
Com a tret excepcional, volem oferir a l’alumnat una competència artística fonamentada en la cultura audiovisual actual. Vertebrem el currículum connectant la pràctica creativa més procedimental amb el món de la imatge i de les noves tecnologies.

Més info
Modalitats de batxillerat

Escènic

A l’Institut Baix Penedès hem tingut el privilegi de tenir el Batxillerat d'Arts -d’Arts Escèniques, Música i Dansa- des de fa més de 10 anys. Han estat diverses les promocions que han acabat els seus estudis i han pogut continuar estudiant estudis d’aquesta disciplina.
Com a tret singular, volem oferir a l’alumnat una competència artística fonamentada en aspectes teòrics que es veuen reflexats en pràctiques escèniques de les diferents disciplines, potenciant la creativitat i la sensibilitat estètica. Així, vertebrem el currículum connectant allò prescriptiu amb la motivació individual de l’alumnat.

Més info
Modalitats de batxillerat

Científic

Les ciències constitueixen un element fonamental de la cultura del nostre temps, que inclou també els coneixements científics i les seves implicacions.
A l’Institut Baix Penedès s’han impartit totes les matèries de la modalitat de ciències des de fa gairebé 50 anys, amb tota l’experiència acumulada que això comporta gràcies al traspàs d’informació i a la col·laboració que s’ha anat produint al llarg de les diferents generacions del professorat que ha passat pel nostre centre.

Més info
Modalitats de batxillerat

Tecnològic

La Tecnologia i tot el que se’n deriva té un impacte directe en la societat i en les nostres formes de vida. El seu estudi es caracteritza per la seva dimensió teoricopràctica (formació conceptual i procedimental específica) i per la voluntat de formar a l’alumnat per tenir una posició degudament informada i crítica davant dels mètodes, dels continguts i de les aplicacions de la tecnologia en la societat.

Més info
Modalitats de batxillerat

Social

Les socials juntament amb les humanitats són el pilar fonamental de la cultura a través de tots els temps. El llenguatge, la memòria històrica, la voluntat per preservar aquests coneixements així com l’afany per l’aprenentatge de les relacions humanes socials i econòmiques de les diferents cultures que ens envolten, és el tret més característic de les societats de tots els temps, d’aquí el nom de batxillerat social.

Més info
Modalitats de batxillerat

Humanístic

Les humanitats són el pilar fonamental de la cultura a través de tots els temps.
El llenguatge, la memòria històrica, la voluntat per presevar aquests coneixements així com l’afany per l’aprenentatge de les diferents cultures que ens envolten, és el tret més característic del gènere huma, d’aquí el nom d’humanitats.

A l’Institut Baix Penedès s’imparteixen totes les matèries de la modalitat d’humanitats des dels seus inicis, i d’això ja fa 50 anys, amb tota l’experiència acumulada que comporta el traspàs d’informació i la col·laboració que s’ha anat produint al llarg de les diferents generacions del professorat que han passat pel centre.

Més info

Si ja ho tens clar, fes la teva preinscripció!

Contacte

  Tens dubtes o vols més informació?

  Si vols resoldre alguna pregunta sobre com fer la preinscripció, quina és la millor opció de batxillerat per a tu o qualsevol altra cosa, no dubtis a escriure’ns o a posar-te en contacte amb nosaltres i t’ajudarem en tot el que poguem.

   

  Institut Baix Penedès

  Av. Salvador Palau Rabassó, 1
  43700 El Vendrell

  Telf. 977 667 082
  Email. e3004797@xtec.cat

  Email. secretaria@institutbaixpenedes.cat