Consulta totes les informacions per a la Preinscripció a Batxillerat

De l’11 al 17 de maig
Només en format telemàtic

Fes la teva preinscripció on-line!

Procés únicament telemàtic

Formularis d’inscripció

IMPORTANT

Tria les matèries que vols cursar!

Passos a seguir:

 1. Descarrega el document sense omplir

 2. Omplir i desar el document

 3. Envia’l per e-mail al centre


secretaria@institutbaixpenedes.cat

Descarrega't el pdf
Nou curs de Batxillerat

Passos a seguir per a preinscriure't

Consulta el Calendari per guardar les dates de presentació de documents i altres gestions

Guarda’ls directament al teu Google Calendar

Criteris d’assignació de plaça

Pots descarregar-te el pdf o consultar-los a la part inferior

Entén com són els criteris d’assignació de plaça

Els centres educatius de Catalunya ofereixen una quantitat limitada de places. Si el nombre de sol·licituds fet en un centre determinat és superior al nombre de places que ofereix aquest mateix centre, pot passar que algun alumne o alumna que l’hàgiu triat com a primera opció no hi obtingui plaça. Per tant, com que alguns centres tenen una demanda d’inscripcions superior al nombre de matrícules que poden oferir, és important que facis constar, en la sol·licitud, el màxim nombre de centres que s’ajusten a les teves prioritats, fins a un total de 10, ordenats segons les teves preferències. Per decidir qui obté una plaça en un centre determinat i qui no, s’utilitza el sistema de puntuacions que anomenem barem. És un mètode objectiu que ordena la llista de sol·licituds de manera transparent i allunyada de qualsevol arbitrarietat. Les puntuacions s’obtenen a través de criteris diferents:

*El criteri específic d’adscripció del centre (al Vendrell no hi ha adscripció entre centres de secundaria i centres de batxillerat), *Els criteris de prioritat generals i el criteri de prioritat complementari que serveixen per atorgar les places en cas d’empat. Tots aquests criteris estan establerts per llei, i cada cas té assignada una puntuació o barem. A partir d’aquí, s’assigna plaça als grups de sol·licitud amb el mateix barem, començant pels que tenen la puntuació més alta.

Criteris de prioritat generals i criteri complementari

Els criteris de prioritat general són els següents:

1

Quan el jove que opta a la plaça té germans o germanes que ja estudien al mateix centre educatiu o bé el pare, la mare o el tutor o la tutora legal hi treballi. Se sumen 40punts.

Aquest és el criteri que suma més puntuació en el barem de cada infant. Si l'infant està
en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan
escolaritzats en el centre, o el pare o la mare hi treballa, també rebrà aquesta
puntuació.
2

Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola.

Cada centre té una zona educativa que estableix el criteri de proximitat, i això permet sumar puntuacions diferents segons les circumstàncies: (Al Vendrell no hi ha distinció de zones educatives, tot l’alumnat que viu al municipi del Vendrell té dret als mateixos 30 punts)
• Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc se sumen 30 punts.
• Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins del municipi del Vendrell se sumen 20 punts.
• Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare, la mare o el tutor o la tutora està dins del municipi i el domicili habitual també les dues puntuacions no es podran sumar.
3

Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.

Quan un membre de la unitat familiar rep l'ajut de la renda garantida de ciutadania.
4

Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 10 punts.

Quan el jove mateix, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat
igual o superior al 33 %.
5

Expedient acadèmic. Se suma la qualificació mitjana dels estudis que permeten l'accés a batxillerat.

El barem el determina la qualificació mitjana dels estudis que
permeten l'accés al batxillerat, calculada amb dos decimals. Si l'alumne encara està
cursant els estudis previs en el moment de la sol·licitud, s'utilitza la qualificació mitjana
dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, calculada també amb dos
decimals. (Serà la nota Mitjana de 1r a 3r curs d’ESO).
6

Criteri de prioritat complementari - Família monoparental o nombrosa. Se sumen 15 punts addicionals.

Quan el jove forma part d'una família monoparental o bé d'un família nombrosa
sumarà 15 punts addicionals que li serviran per desempatar.

Suport presencial

en els tràmits de la preinscripció escolar

*Punt-connecta

Punt presencial d'atenció i formació d'eines digitals

Adreça

Camí Reial, 17 1a planta, 43700 El Vendrell (Tarragona)

Cita prèvia

Telf. 977 664 002
e-mail. laballaruga.puntconnecta@gmail.com

Contacte

  Tens dubtes o vols més informació?

  Si vols resoldre alguna pregunta sobre com fer la preinscripció, quina és la millor opció de batxillerat per a tu o qualsevol altra cosa, no dubtis a escriure’ns o a posar-te en contacte amb nosaltres i t’ajudarem en tot el que poguem.

   

  Institut Baix Penedès

  Av. Salvador Palau Rabassó, 1
  43700 El Vendrell

  Telf. 977 667 082
  E-mail. e3004797@xtec.cat

  E-mail. secretaria@institutbaixpenedes.cat