Batxillerat

Art Escènic

Fes la teva preinscripció on-line!

Procés únicament telemàtic

A l’Institut Baix Penedès hem tingut el privilegi de tenir el Batxillerat d’Arts -d’Arts Escèniques, Música i Dansa- des de fa més de 10 anys. Han estat diverses les promocions que han acabat els seus estudis i han pogut continuar estudiant estudis d’aquesta disciplina.

Com a tret singular, volem oferir a l’alumnat una competència artística fonamentada en aspectes teòrics que es veuen reflexats en pràctiques escèniques de les diferents disciplines, potenciant la creativitat i la sensibilitat estètica. Així, vertebrem el currículum connectant allò prescriptiu amb la motivació individual de l’alumnat.

Treballem integrant en cadascuna de les matèries de modalitat els continguts de la resta d’assignatures, de manera que l’alumnat va situant-se en un context realista i integrador, de manera que estigui preparat per iniciar estudis superiors i per començar a treballar en projectes col·laboratius.

A QUI S’ADREÇA I QUÈ PRETÉN

La modalitat d’arts s’organitza en dues vies, la d’Arts Plàstiques, Disseny i Imatge, i l’altra a Arts Escèniques, Música i Dansa.

La via d’Arts escèniques, Música i Dansa, que s’anomena #escenicbaixpenedes, s’adreça a tot l’alumnat interessat en estudis de teatre, estudis musicals, dansa… Ofereix estudis destinats a l’afinament de la sensibilitat, la formació de criteri estètic i l’ensenyament de les destreses necessàries per a la realització efectiva de representacions escèniques de tot tipus.

QUÈ HA D’ESTUDIAR L’ALUMNAT D’AQUESTA MODALITAT

L’itinerari més adient per a l’alumnat que desitja cursar estudis d’Arts Escèniques, música i dansa és el que inclou la tria de les matèries d’aquesta via: Fonaments de l’Art, Anàlisi Musical, Llenguatge i Pràctica Musical, Anatomia Aplicada, Arts Escèniques, Història de la Dansa.

També cal tenir molt presents en qualsevol d’aquests itineraris les matèries específiques de segona llengua estrangera, psicologia i sociologia i estada a l’empresa.

CONTINGUTS

Assignatures de modalitat

1

FONAMENTS DE LES ARTS

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
2

ANÀLISI MUSICAL I i II

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
3

ARTS ESCÈNIQUES

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
4

LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL

S'imparteix a 1r
(4h setmanals)
5

ANATOMIA APLICADA

S'imparteix a 1r
(4h setmanals)
6

HISTÒRIA DE LA DANSA

S'imparteix a 2n
(4h setmanals)
Altres dades d’interès

ACTIVITATS I SORTIDES

Per treballar el currículum del Batxillerat Artístic fem un seguit d’activitats i sortides que complementen els continguts treballats a classe:

 • Sortides al Mercat de les Flors a Barcelona per veure i participar en espectacles de dansa.
 • Sortides de teatre.
 • Participacions en el CORARTS.
 • Estades en “Com sona l’ESO”

Tallers i instal·lacions

Graus universitaris

Graus universitaris: prèvia superació d’una prova d’accés, l’alumnat d’aquesta modalitat té la preparació per accedir a diferents estudis universitaris que permeten obtenir la formació i titulació de graduat.

A les Universitats – 4 anys – Accés amb les PAU.

Més info

Agroecologia i sistemes alimentaris, Biologia, Biologia ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències biomèdiques, Ciències mediambientals, Ciències del mar, Ciència i tecnologia dels aliments, Enologia, Farmàcia, Física, Fisioteràpia, Genètica, Geologia, Medicina, Microbiologia, Nanociència i nanotecnologia, Química, Veterinària…

Cicles formatius de grau superior

Cicles formatius de grau superior: els més adients per a l’alumnat que ha cursat batxillerat  de ciències són els que ofereixen la titulació de tècnic especialista en famílies professionals, com ara la química, la sanitat, la seguretat i medi ambient, les indústries alimentàries, la imatge personal, les activitats físiques i esportives, les activitats agràries, les activitats maritimopesqueres,  etc.

Als instituts – 2 anys. Accés a les famílies i als cicles.

Més info

Contacte

  Tens dubtes o vols més informació?

  Si vols resoldre alguna pregunta sobre com fer la preinscripció, quina és la millor opció de batxillerat per a tu o qualsevol altra cosa, no dubtis a escriure’ns o a posar-te en contacte amb nosaltres i t’ajudarem en tot el que poguem.

   

  Institut Baix Penedès

  Av. Salvador Palau Rabassó, 1
  43700 El Vendrell

  Telf. 977 667 082
  Email. e3004797@xtec.cat

  Email. secretaria@institutbaixpenedes.cat