Batxillerat

Científic

Fes la teva preinscripció on-line!

Procés únicament telemàtic

Les ciències constitueixen un element fonamental de la cultura del nostre temps, que inclou també els coneixements científics i les seves implicacions.

A l’Institut Baix Penedès s’han impartit totes les matèries de la modalitat de ciències des de fa gairebé 50 anys, amb tota l’experiència acumulada que això comporta gràcies al traspàs d’informació i a la col·laboració que s’ha anat produint al llarg de les diferents generacions del professorat que ha passat pel nostre centre.

A QUI S’ADREÇA I QUÈ PRETÉN

La modalitat de ciències  s’adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques i els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris.

L’alumnat que cursa aquesta modalitat pot familiaritzar-se amb els mètodes de treball i les tècniques científiques que permeten un apropament rigorós i crític a la realitat humana: la física, la química, la biologia, les ciències de la terra i del medi ambient, les matemàtiques, etc.

QUÈ HA D’ESTUDIAR L’ALUMNAT D’AQUESTA MODALITAT

La modalitat de ciències i tecnologia inclou diversos itineraris, cadascun dels quals té característiques pròpies. És per això que, a continuació, es mostren exemples d’algunes possibles combinacions de matèries de modalitat:

 • Matemàtiques, física, química i biologia.
 • Matemàtiques, ciències de la Terra i del medi ambient, química i biologia.
 • Matemàtiques, física, química i dibuix tècnic
 • Matemàtiques, ciències de la Terra i del medi ambient, química i dibuix tècnic

També cal tenir molt presents en qualsevol d’aquests itineraris les matèries específiques de segona llengua estrangera, psicologia i sociologia i estada a l’empresa.

CONTINGUTS

Assignatures de modalitat

1

MATEMÀTIQUES

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
2

FÍSICA

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
3

QUÍMICA

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
4

BIOLOGIA

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
5

CIÈNCIES DE LA TERRA

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
6

DIBUIX TÈCNIC

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
Altres dades d’interès

ACTIVITATS I SORTIDES

Per treballar el currículum del Batxillerat Científic fem un seguit d’activitats i sortides que complementen els continguts desenvolupats a classe:

 • Visita a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (URV)
 • Sortides de camp
 • Concurs de fotografia natural
 • Participació a les Olimpíades de Geologia, que se celebren a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

Tallers i instal·lacions

Graus universitaris

Graus universitaris: prèvia superació d’una prova d’accés, l’alumnat d’aquesta modalitat té la preparació per accedir a diferents estudis universitaris que permeten obtenir la formació i titulació de graduat.

A les Universitats – 4 anys – Accés amb les PAU.

Més info

Agroecologia i sistemes alimentaris, Biologia, Biologia ambiental, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències biomèdiques, Ciències mediambientals, Ciències del mar, Ciència i tecnologia dels aliments, Enologia, Farmàcia, Física, Fisioteràpia, Genètica, Geologia, Medicina, Microbiologia, Nanociència i nanotecnologia, Química, Veterinària…

Cicles formatius de grau superior

Cicles formatius de grau superior: els més adients per a l’alumnat que ha cursat batxillerat  de ciències són els que ofereixen la titulació de tècnic especialista en famílies professionals, com ara la química, la sanitat, la seguretat i medi ambient, les indústries alimentàries, la imatge personal, les activitats físiques i esportives, les activitats agràries, les activitats maritimopesqueres,  etc.

Als instituts – 2 anys. Accés a les famílies i als cicles.

Més info

Contacte

  Tens dubtes o vols més informació?

  Si vols resoldre alguna pregunta sobre com fer la preinscripció, quina és la millor opció de batxillerat per a tu o qualsevol altra cosa, no dubtis a escriure’ns o a posar-te en contacte amb nosaltres i t’ajudarem en tot el que poguem.

   

  Institut Baix Penedès

  Av. Salvador Palau Rabassó, 1
  43700 El Vendrell

  Telf. 977 667 082
  Email. e3004797@xtec.cat

  Email. secretaria@institutbaixpenedes.cat