Batxillerat

Tecnològic

Fes la teva preinscripció on-line!

Procés únicament telemàtic

La Tecnologia i tot el que se’n deriva té un impacte directe en la societat i en les nostres formes de vida.

El seu estudi es caracteritza per la seva dimensió teoricopràctica (formació conceptual i procedimental específica) i per la voluntat de formar a l’alumnat per tenir una posició degudament informada i crítica davant dels mètodes, dels continguts i de les aplicacions de la tecnologia en la societat.

Amb tota l’experiència acumulada des de fa gairebé 50 anys, el professorat de l’Institut Baix Penedès disposa de la preparació i de les instal·lacions necessàries per impartir totes les matèries de la modalitat de tecnologia.

A QUI S’ADREÇA I QUÈ PRETÉN

La modalitat de  tecnologia s’adreça a alumnes interessats per les matemàtiques i els estudis relacionats amb el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

L’alumnat que cursa aquesta modalitat pot familiaritzar-se amb els mètodes de treball i els coneixements tecnològics que permeten un apropament rigorós i crític a la realitat humana: la física, les matemàtiques, el dibuix tècnic, l’electrotècnia i la tecnologia industrial.

QUÈ HA D’ESTUDIAR L’ALUMNAT D’AQUESTA MODALITAT

Les matèries comunes són aquelles que han de cursar tots els alumnes de batxillerat: llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa, filosofia, educació física i ciències per al món contemporani.

El treball de recerca, també comú per tot l’alumnat de batxillerat, aporta la llibertat d’acceptar o rebutjar aquelles vies vocacionals que li resultin més atractives, endinsant-se en àmbits no prou coneguts i, al mateix temps intuïtivament desitjats.

L’alumnat ha de cursar en el conjunt dels dos cursos del batxillerat un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals almenys cinc han de ser de la modalitat triada. L’itinerari més adient inclou la tria de les matèries de la via tecnològica: matemàtiques, física, tecnologia industrial, dibuix tècnic i electrotècnia.

També cal tenir molt presents les matèries optatives, que permeten endinsar-se en diversos àmbits: segona llengua estrangera, psicologia i sociologia i l’estada a l’empresa.

CONTINGUTS

Assignatures de modalitat

1

MATEMÀTIQUES

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
2

FÍSICA

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
3

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
4

CIÈNCIES DE LA TERRA

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
5

DIBUIX TÈCNIC

S'imparteix a 1r i 2n
(4h setmanals)
6

ELECTROTÈCNIA

S'imparteix a 2n
(4h setmanals)
Altres dades d’interès

ACTIVITATS I SORTIDES

Les diferents activitats plantejades a la modalitat tecnològica del Batxillerat permetran a l’alumnat posar en pràctica els coneixements teòrics impartits.

D’aquesta forma, els estudiants tindran l’oportunitat d’aprendre a manipular les diferents màquines i dispositius treballats, programar amb Arduino, fer ús d’impressores 3D, etc.

Tallers i instal·lacions

Graus universitaris

Graus universitaris: prèvia superació d’una prova d’accés, l’alumnat té la preparació per accedir a diferents estudis que permeten obtenir la formació i titulació de graduat, preferentment en les branques de coneixement d’enginyeria i arquitectura.

A les Universitats – 4 anys – Accés amb les PAU.

Més info

Enginyeria Agroalimentària, Enginyeria Ambiental, Enginyeria Biomèdica, Enginyeria Civil, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Forestal, Enginyeria Física, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Minera, Enginyeria Química, Enginyeria de Dades, Enginyeria de l’Automoció, Estudis d’Arquitectura, Arquitectura Tècnica i Edificació, etc…

Cicles formatius de grau superior

Cicles formatius de grau superior: els més adients per l’alumnat són els que ofereixen la titulació de tècnic especialista en famílies professionals com ara l’Edificació i Obra Civil, l’Electricitat i Electrotècnia, l’Energia i Aigua, la Fabricació Mecànica, la Informàtica i Comunicacions, les Activitats Marítim-Pesqueres, el Tèxtil, la Confecció i Pell, el Vidre i la Ceràmica, etc…

Als instituts – 2 anys. Accés a les famílies i als cicles.

Més info

Contacte

  Tens dubtes o vols més informació?

  Si vols resoldre alguna pregunta sobre com fer la preinscripció, quina és la millor opció de batxillerat per a tu o qualsevol altra cosa, no dubtis a escriure’ns o a posar-te en contacte amb nosaltres i t’ajudarem en tot el que poguem.

   

  Institut Baix Penedès

  Av. Salvador Palau Rabassó, 1
  43700 El Vendrell

  Telf. 977 667 082
  Email. e3004797@xtec.cat

  Email. secretaria@institutbaixpenedes.cat