Batxillerat Artístic

Fonaments de les Arts

Matèria comuna en el batxillerat d’Arts. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

Fonaments de les Arts va més enllà de l’estudi de la pintura, l’escultura i l’arquitectura dels diferents períodes històrics i diferents civilitzacions propis de la Història de l’Art per ampliar la visió a altres formes de creació artística. Així, comprèn manifestacions creatives contemporànies com el disseny, la fotografia, el cinema, el còmic, la televisió, arts escèniques,  música i  els nous mitjans digitals.

Càrrega horària

  • 4h setmanals

Selectivitat

  • Obligatòria als estudiants de la modalitat d’artístic
  • Optativa als estudiants de la modalitat de l’humanístic

1r curs

  • Les primeres manifestacions artístiques fins a l’edat mitjana
  • Les manifestacions artístiques i la cultura visual a les civilitzacions del món
  • Del Renaixement al Neoclassicisme

2n curs

  • El segle XIX: del Romanticisme al postimpressionisme
  • La primera meitat del segle XX: les primeres avantguardes i el funcionalisme
  • La segona meitat del segle XX: de les segones avantguardes a la postmodernitat
  • El fet artístic al segle XXI: la cultura visual i audiovisual contemporània

Altres assignatures relacionades  ·

Altres assignatures relacionades  ·

Altres assignatures relacionades  ·

Exclusive Design

Lorem Ipsum

Visual Builder

Lorem Ipsum

Powerful Tools

Lorem Ipsum

Quick Importer

Lorem Ipsum