Matèria de modalitat en el batxillerat Escènic. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

Els estudis de teatre a l’Institut Baix Penedès inclouen la utilització del teatre com a eina pedagògica des de 2n d’ESO, amb optatives de teatre a 3r i 4t i Arts Escèniques a 1r i 2n de Bat.

La matèria s’orienta cap al coneixement dels processos de la creació artística escènica prenent com a base el teatre en una àmplia accepció de la paraula, però incloent-hi dansa, música, cant, vídeo i internet.

Totes les obres escèniques s’interpreten davant de públic, al teatre de l’institut, al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell o a altres centres educatius que ens conviden. Alhora, tot es penja en les diverses xarxes incloses a #escenicbaixpenedes.

Càrrega horària

 • 4h setmanals a 1r i 4h a 2n

Selectivitat

 • De lliure elecció per als estudiants de la modalitat d’escèniques
CONTINGUTS

1r Batxillerat

 • Coneixement de la història del teatre i les arts escèniques fins al segle XIX.
 • Improvisacions teatrals al voltant de textos donats, situacions creades i músiques escoltades.
 • Interpretació d’un monòleg clàssic cada trimestre dalt de l’escenari.
 • Construcció d’artefactes creatius de vídeo i escena a partir de poemes seleccionats.
 • Construcció col·lectiva d’una obra escènica a partir de les creacions individuals basades en poemes, amb el títol de «Serres desiguals».
 • Interpretació individual de tres monòlegs clàssics al llarg del curs.
 • Creació i interpretació d’una obra teatral de text.
CONTINGUTS

2n Batxillerat

 • Coneixement de la història del teatre i les arts escèniques des de segle XIX fins ara.
 • Improvisacions teatrals al voltant de textos donats, situacions creades i músiques escoltades.
 • Interpretació de dos monòlegs clàssics cada trimestre, un creat en vídeo i l’altre dalt de l’escenari.
 • Construcció d’una obra col·lectiva de text amb la incorporació de dansa, cant, música i teatre.
 • Promoció de les activitats en xarxes socials a càrrec de l’alumnat a través de l’#escenicbaixpenedes

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat