Matèria de modalitat del batxillerat de Ciències Socials. S’imparteix a 1r de Bat

L’alumnat viu immers en un sistema econòmic i des dels primers anys de vida ja actua, pren decisions més o menys independents com a persona consumidora o estalviadora i en un futur com a persona treballadora i electora. Tanmateix, les informacions econòmiques són presents diàriament en tots els mitjans de comunicació i per aquesta circumstància és important que l’alumnat tingui una visió general del funcionament del sistema, és a dir, una cultura econòmica bàsica.

Càrrega horària

  • 4h setmanals a 1r de Batxillerat

Selectivitat

  • D’aquesta matèria no s’examinen a selectivitat
CONTINGUTS

1r Batxillerat

  • El sistema econòmic.
  • La producció.
  • El consum i els mercats.
  • La mesura de l’economia.
  • El sector públic.
  • Els bancs i el sistema financer.
  • Economia internacional.
  • Problemes econòmics actuals.

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat