Matèria obligatòria de modalitat del batxillerat Humanístic. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

La nostra identitat cultural i lingüística té el seu origen en els romans que, al seu torn, havien assimilat la civilització grega. Per això, estudiar llatí millora el coneixement de la pròpia llengua i de la resta de llengües romàniques; permet entendre el lèxic científic i jurídic, i facilita l’aprenentatge d’altres idiomes. .

D’altra banda, la cultura clàssica és  determinant per entendre qualsevol manifestació artística del nostre món occidental: la literatura en particular, però també la pintura, l’escultura, el cinema o la música.

Càrrega horària

 • 4h setmanals a 1r i 4h a 2n

Selectivitat

 • Obligatòria per als estudiants de la modalitat humanística.
CONTINGUTS

1r Batxillerat

Morfosintaxi:

 • Declinació dels substantius i adjectius
 • Graus de l’adjectiu
 • Temps verbals més freqüents de l’indicatiu, en veu activa i passiva
 • Anàlisi i traducció d’oracions simples i de les subordinades de relatiu

Civilització romana:

 • Urbanisme i obres públiques
 • L’habitatge
 • Els edificis d’oci

Lèxic llatí:

 • Expressions llatines habituals en català
CONTINGUTS

2n Batxillerat

Morfosintaxi:

 • Pronoms  personals i demostratius
 • Subjuntiu, en veu activa i passiva
 • Formes verbals no personals (participi i infinitiu)
 • Oracions complexes: subordinades d’VT i CVM

Patrimoni arqueològic:

 • Barcino, Tarraco, Emporiae, Ilerda i Emerita Augusta

Literatura:

 • Poesia dramàtica: Plaute i Terenci
 • Poesia èpica: Virgii
 • Poesia lírica: Horaci
 • Poesia elegíaca: Ovidi
 • Historiografia: Tit Livi
 • Oratòria: Ciceró

Lectures:

 • Els bessons, de Plaute
 • Les Metamorfosis, d’Ovidi (selecció)

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat