Matèria de modalitat del batxillerat Científic. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

El concepte de Ciències de la Terra inclou aquelles ciències que estudien l’atmosfera, el sòl, els éssers vius, l’aigua del nostre planeta, etc. com ara la mineralogia, petrologia, sismologia, vulcanologia, estratigrafia, paleontologia, geodinàmica, geomorfologia, tectònica, geoquímica, geofísica, hidrologia subterrània, geotècnia, etc.

El terme de MEDI AMBIENT fa referència al conjunt de components físics, químics, biològics i socials capaços de causar efectes directes o indirectes, en un termini curt o llarg, sobre els éssers vius i les activitats humanes.

El nostre desenvolupament cultural i tecnològic fa anys que xoca amb les lleis de la naturalesa, i com a espècie intel·ligent que som, hem de sobreviure i mantenir un equilibri amb la natura. Cada vegada més, la societat s’està conscienciant que molts processos geològics poden interferir en la vida de l’ésser humà provocant impactes mediambientals i situacions de risc mediambiental; però també ens poden proporcionar recursos naturals.

Les competències específiques de les ciències de la Terra i del medi ambient són la indagació i experimentació (capacitat per portar a terme una investigació científica), la comprensió de la naturalesa de la ciència (capacitat de mostrar escepticisme per contrastar hipòtesis i validar teories) i la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món físic (capacitat per prendre decisions responsables de l’ús dels recursos naturals, tenir cura del medi, hàbits de vida saludables, consum racional i desenvolupament sostenible).

Càrrega horària

 • 4h setmanals a 1r i 4h a 2n

Selectivitat

 • De lliure elecció per als estudiants del batxillerat biosanitari
CONTINGUTS

1r Batxillerat

 • Minerals i roques.
 • Estructura interna de la Terra.
 • Tectònica de plaques.
 • Deformacions de l’escorça terrestre.
 • Sismicitat i vulcanisme.
 • Processos geològics externs.
 • Història de la Terra.
 • Estratigrafia.
 • El mapa geològic.
 • Teledetecció.
 • El mapa topogràfic.
CONTINGUTS

2n Batxillerat

 • Teoria de sistemes i relacions causals.
 • Relació de l’ésser humà amb el medi ambient.
 • Recursos energètics.
 • Risc sísmic i risc volcànic.
 • Riscos generats per la geodinàmica externa.
 • Processos de l’atmosfera, riscos, impactes i gestió mediambiental.
 • Processos de la hidrosfera, recursos, riscos, impactes i gestió mediambiental.
 • Processos de l’edafosfera, recursos, riscos, impactes i gestió mediambiental.

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat