Matèria de modalitat del batxillerat Científic. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

La química és una ciència present en molts dels àmbits de la societat, estudia les substàncies i els materials, la seva estructura i propietats i les reaccions que les transformen. Les múltiples aplicacions abasten diferents àrees, com el disseny de materials i de fàrmacs, el disseny i millora de nous combustibles, l’obtenció de fertilitzants i insecticides per a l’agricultura, l’elaboració de pigments i colorants sintètics, etc.

La química també aporta elements conceptuals i tècniques molt valuoses que l’alumnat aplicarà a altres disciplines científiques, com ara les ciències de la vida i de la salut, les ciències de la Terra i del medi ambient i l’enginyeria.

Les competències específiques de la química són, essencialment,: la indagació i experimentació en el camp de la química, en la comprensió de la naturalesa de la ciència i de la química en particular, i en la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món fisicoquímic. Tot això, permetrà a l’alumne  poder comprendre i valorar situacions relacionades amb aspectes tecnològics, ètics, socials i ambientals, així com per prendre decisions científicament fonamentades.

Càrrega horària

 • 4h setmanals a 1r i 4h a 2n

Selectivitat

 • De lliure elecció per als estudiants del batxillerat científic
CONTINGUTS

1r Batxillerat

 • Els orígens del model atomicomolecular de la matèria.
 • Els gasos, líquids i solucions.
 • Un model per als àtoms.
 • Estructura dels materials. L’enllaç entre àtoms i molècules.
 • El món de la química orgànica.
 • Les reaccions químiques.
CONTINGUTS

2n Batxillerat

 • La radiació, els àtoms i les molècules.
 • Els canvis d’energia en les reaccions químiques.
 • L’espontaneïtat i velocitat de les reaccions.
 • Equilibri de fase i equilibri químic.
 • Equilibris químics iònics.
 • Les piles i cel·les electrolítiques.

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat