Matèria de modalitat del batxillerat Tecnològic. S’imparteix a 2n de Bat

L’ electrotècnia és una disciplina tècnica que tracta les aplicacions pràctiques dels fenòmens elèctrics i magnètics, i les relacions entre ells, i que té com a finalitat l’aprofitament racional de l’energia elèctrica.

Matèria de modalitat que s’imparteix a segon de Batxillerat i està destinada afavorir la consolidació dels aprenentatges de l’alumnat que posteriorment vulgui cursar estudis universitaris en l’àmbit de l’enginyeria industrial, l’electrònica i les comunicacions, entre d’altres estudis tècnics.

S’estudien les lleis dels circuits elèctrics, de corrent continu i de corrent altern, els circuits magnètics, les màquines elèctriques (motors, generadors, transformadors…) les instal·lacions, el transport i distribució a través de les línies elèctriques així com els circuits electrònics fonamentals.

Per tant, és evident la importància que avui dia té l’electrotècnia en la nostra societat i en el nostre futur donada la innegable evolució tecnològica en el desenvolupament de la humanitat.

Càrrega horària

  • 4h setmanals a 2n de batxillerat

Selectivitat

  • De lliure elecció per als estudiants de la modalitat tecnològica
CONTINGUTS

2n Batxillerat

  • Conceptes i fenòmens elèctrics
  • Magnetisme i electromagnetisme
  • Circuits elèctrics i electrònics
  • Màquines elèctriques.
  • instal·lacions elèctriques

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat