Matèria de modalitat en el batxillerat d’Arts. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

Constitueix l’eix vertebral de tots els estudis artístics i s’imparteix a 1r i 2n de Bat.

La matèria de Dibuix Artístic ens permet elaborar imatges capaces de comunicar el resultat de l’anàlisi objectiva de les característiques formals observades o inventades i esdevé el vehicle sensible per a l’expressió gràfica de les idees personals, dels sentiments o de les emocions.

 

A primer treballaren la major part dels continguts bàsics de la matèria, tant a nivell formal (el color, sintaxi de la imatge, composició, perspectiva, clarobscur) com conceptual (anàlisi d’imatges, metodologia, processos, avantguardes). A segon s’abordarà l’estudi de formes més complexes com la natura, el tractament de l’espai i la figura humana. Aquests són els referents a partir dels quals la descripció de les formes visuals i la interpretació de l’estructura han de donar pas a representacions subjectives que fomentin l’expressió de la pròpia sensibilitat amb decidida intencionalitat creativa.

Càrrega horària

  • 4h setmanals a 1r i 4h a 2n

Selectivitat

  • De lliure elecció per als estudiants de la modalitat d’artístic
CONTINGUTS

1r Batxillerat

  • Anàlisi de la forma
  • Dibuix descriptiu d’objectes
  • El color
  • Dibuix descriptiu d’espais
CONTINGUTS

2n Batxillerat

  • Interpretació i expressió subjectiva de la forma
  • Representació i descripció de la natura
  • Anàlisi i representació de la figura humana

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat