Matèria obligatòria de modalitat en el batxillerat d’Arts. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

Fonaments de les Arts va més enllà de l’estudi de la pintura, l’escultura i l’arquitectura dels diferents períodes històrics i diferents civilitzacions propis de la Història de l’Art per ampliar la visió a altres formes de creació artística. Així, comprèn manifestacions creatives contemporànies com el disseny, la fotografia, el cinema, el còmic, la televisió, arts escèniques,  música i  els nous mitjans digitals.

Càrrega horària

  • 4h setmanals a 1r i 4h a 2n

Selectivitat

  • Obligatòria per als estudiants de la modalitat d’artístic
CONTINGUTS

1r Batxillerat

  • Les primeres manifestacions artístiques fins a l’edat mitjana
  • Les manifestacions artístiques i la cultura visual a les civilitzacions del món
  • Del Renaixement al Neoclassicisme
CONTINGUTS

2n Batxillerat

  • El segle XIX: del Romanticisme al postimpressionisme
  • La primera meitat del segle XX: les primeres avantguardes i el funcionalisme
  • La segona meitat del segle XX: de les segones avantguardes a la postmodernitat
  • El fet artístic al segle XXI: la cultura visual i audiovisual contemporània

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat