Matèria de modalitat del batxillerat Social i Humanístic. S’imparteix a 1r de Bat

La Història del món contemporani serveix per estudiar els processos que han configurat la societat en què viu el nostre alumnat, a fi de prendre consciència d’aquesta realitat i, així, poder adoptar decisions personals raonades per contribuir de manera activa i responsable a la construcció del futur. Des d’aquesta perspectiva, la història del món contemporani permet entendre el present com una fase d’un procés inacabat, que es configura a partir d’elements del passat sobre els quals és possible actuar per modelar el futur.

Càrrega horària

  • 4h setmanals a 1r bat

Selectivitat

  • D’aquesta matèria no s’examinen a selectivitat
CONTINGUTS

1r Batxillerat

  • Transformacions en el segle XIX.
  • L’època dels grans conflictes internacionals (1914-1945).
  • El món durant la segona meitat del segle XX.

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat