Matèria de modalitat en el batxillerat Humanístic. S’imparteix a 2n de Bat

Sens dubte, la matèria de Literatura Castellana té com a finalitat ampliar la formació literària i humanística dels nostres alumnes, a partir d’uns valors d’ensenyament formatius, actius, propers i participatius, en què els alumnes aprenguin a expressar-se, a treballar individualment i en equip, a tenir gust per les lectures, a aprendre a reflexionar, a fer-se preguntes, a despertar la seva curiositat; és a dir, fomentar el pensament lliure i la idea del treball, l’esforç, la constància, la voluntat i la confiança en un mateix.

El contacte a través de la lectura i l’estudi de les obres més rellevants de la tradició literària és un motiu d’enriquiment que s’ha d’afavorir a partir dels vincles entre les diferents obres, el context i les seves idees. Així doncs, considerem que el coneixement de la pròpia tradició literària és necessari per entendre el comportament, les actituds i el marc cultural que configuren la societat actual, i és clau en l’evolució de les persones.

La comparació amb textos d’altres èpoques, cultures, països i la percepció d’influències mútues que van més enllà de fronteres i límits cronològics y ideològics permet constatar la diversitat i les similituds de les cultures i els pobles, amb unes inquietuds i necessitats semblants, amb unes visions recurrents i amb unes capacitats fabuladores similars.

Càrrega horària

  • 4h setmanals a 2n de batxillerat

Selectivitat

  • De lliure elecció per als estudiants de la modalitat d’humanístic
CONTINGUTS

2n Batxillerat

  • Edad Media
  • Prerrenacimiento
  • Siglos de Oro
  • Neoclasicismo
  • Siglo XIX: Romanticismo
  • Siglo XIX: Realismo
  • Siglo XX. Desde comienzos de siglo hasta 1939
  • Siglo XX: De los años cuarenta del siglo xx a la actualidad

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat