Matèria de modalitat del batxillerat de Ciències Socials. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

En una societat cada vegada més desenvolupada, les matemàtiques tenen una incidència rellevant en la comprensió, interpretació i desenvolupament del nostre món. És per això que es pot afirmar que les matemàtiques són a la base de qualsevol context social, científic i tecnològic.

En la modalitat de Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials, les “Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials” tenen un marcat caràcter d’aplicació -com a eina de suport instrumental i teòric- a la resolució i presa de decisions de problemes de l’àmbit de les Ciències Socials. Les Matemàtiques en aquesta modalitat permeten a l’alumnat desenvolupar capacitats relacionades amb la seva aplicabilitat a l’estudi, anàlisi i discussió de fenòmens de tipus social i econòmic. En aquest sentit l’Estadística i la Resolució de problemes, de tota mena, són parts fonamentals en els seus continguts.

Les “Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials” proporcionen els coneixements i destreses cognitives necessàries per desenvolupar-se amb eficàcia en una societat en continu desenvolupament, que demanda i utilitza, de forma creixent, llenguatges, conceptes i procediments matemàtics. En aquest sentit, el desenvolupament d’aquestes matèries està profundament influït pel caràcter d’aplicació a les Ciències Socials.

Càrrega horària

 • 4h setmanals a 1r i 4h a 2n

Selectivitat

 • Obligatòria per als estudiants de la modalitat de Ciències Socials.
CONTINGUTS

1r Batxillerat

 • Nombres reals.
 • Polinomis
 • Equacions i sistemes.
 • Inequacions i sistemes.
 • Matemàtica financera.
 • Funcions
 • Estadística.
CONTINGUTS

2n Batxillerat

 • Matrius
 • Determinants
 • Sistemes d’equacions lineals.
 • Sistemes d’inequacions lineals.
 • Programació lineal
 • Límits i continuïtat de funcions.
 • Derivades
 • Aplicacions de les derivades.

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat