Matèria de modalitat en el batxillerat Tecnològic, Artístic i Científic. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

Fonamental per a l’estudi de diverses enginyeries, interiorisme i altres titulacions i s’imparteix a 1r i 2n de Bat.

La matèria de dibuix tècnic desenvolupa les estratègies necessàries per a la comprensió i posterior solució gràfica dels problemes.

El dibuix tècnic és una eina amb un llenguatge propi, que s’utilitza en disciplines que s’ocupen principalment del disseny de la forma i la funció dels objectes i els espais, i esdevé en molts casos un instrument d’investigació i de creació de les solucions que demanen els projectes de disseny gràfic i industrial, d’arquitectura, d’enginyeria o d’urbanisme, entre altres.

Càrrega horària

  • 4h setmanals a 1r i 4 h a 2n

Selectivitat

  • De lliure elecció per als estudiants de la modalitat tecnològica, científica i artística
CONTINGUTS

1r batxillerat

  • Continguts comuns: llenguatge, contextualització i recerca
  • Els sistemes de representació bidimensional
  • La representació en perspectiva
CONTINGUTS

2n batxillerat

  • Continguts comuns: aproximació als referents històrics i a la contextualització
  • Geometria mètrica plana
  • Aprofundiment en el sistema dièdric directe de representació
  • Sistemes de representació i dibuix industrial. Implicació del dibuix en els projectes

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat