Matèria de modalitat del batxillerat de Ciències Socials. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

L’estudi de la realitat empresarial constitueix una base fonamental per a la vida activa dels alumnes. L’economia de l’empresa és la part de la ciència econòmica dedicada a l’anàlisi de les activitats que duu a terme una organització integrada per elements humans, tècnics i materials, amb la finalitat de satisfer una necessitat del mercat que li reporti, generalment, un benefici i sota el govern d’un administrador o empresari.

Càrrega horària

  • 4h setmanals a 1r i 4h a 2n

Selectivitat

  • De lliure elecció per als estudiants de la modalitat de Ciències Socials.
CONTINGUTS

1r Batxillerat

  • L’empresa com a organització.
  • Gestió dels recursos humans.
  • Gestió de la producció.
  • Gestió comercial.
CONTINGUTS

2n Batxillerat

  • La informació econòmica i financera a l’empresa.
  • Gestió financera.
  • Direcció estratègica i creixement empresarial.
  • El projecte empresarial.

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat