Matèria comuna a tots els batxillerats. S’imparteix a 1r de Bat

L’educació  física se centra en el desenvolupament personal a través de la millora de la forma física, la cura del cos i la salut, i l’organització constructiva del temps de lleure, mitjançant la pràctica d’activitats físiques i esportives individuals i col·lectives.

En el batxillerat es tracta de fer un pas més cap a l’autonomia de l’alumnat en la planificació, gestió i pràctica de l’activitat física, així com en la comprensió del món en què vivim, des d’una perspectiva holística de les activitats físiques i esportives que contempli l’aspecte físic i biològic, l’aspecte social i l’aspecte psicològic i emocional, amb la finalitat d’adquirir un estil de vida saludable.

La nostra societat actual es caracteritza, entre altres aspectes, per l’augment progressiu del sedentarisme  en les ocupacions laborals, pels elevats índexs d’estrès provocats pels ritmes de vida, pel desig dels homes i dones de mantenir al llarg de l’existència una bona salut i una bona qualitat de vida, per la necessitat de  gaudir i relacionar-se amb els altres compartint activitats comunes, etc.

Per aquestes i altres raons les activitats físiques esdevenen una eina i  un producte cada cop més generalitzats, al servei d’una demanda creixent. Semblantment, cada cop hi ha més gent que participa de l’esport i la competició com a espectadors i és desitjable que aquesta participació es caracteritzi per un comportament social responsable i respectuós.

Càrrega horària

  • 2h setmanals a 1r de Batxillerat

Selectivitat

  • D’aquesta matèria no s’examinen a selectivitat
CONTINGUTS

1r Batxillerat

  • L’activitat física i la salut.
  • L’activitat física recreativa i l’expressió corporal.
  • L’activitat física i l’esport.

 

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat