Matèria comuna a tots els batxillerats. S’imparteix a 2n de Bat

La història és una disciplina científica que té per objecte l’estudi de les societats del passat a partir de la crítica de fonts primàries i secundàries. Actualment la història es considera una disciplina multidimensional perquè ha integrat moltes de les dimensions epistemològiques procedents d’altres ciències socials.

El coneixement de la història que ens envolta ens ajuda a  situar els esdeveniments en el temps i intenta proporcionar-hi un marc explicatiu complex i alhora globalitzador des d’una perspectiva dinàmica.

Pel seu contingut i per les competències que pretén construir, la història col·labora en el procés de maduració intel·lectual i humana de l’alumnat, proporciona coneixements i habilitats que li permeten desenvolupar funcions socials per incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat.

El plantejament curricular que es fa a batxillerat dóna prioritat als continguts d’història contemporània i, d’una manera especial, al segle XX, des del context de creació de la Segona República ençà, en les seves dimensions política, social, cultural i econòmica, amb un èmfasi especial en la situació a Catalunya, tot aplicant correctament algunes de les diverses interpretacions historiogràfiques actuals sobre aquesta etapa. Per construir de manera eficient les competències específiques, i a fi de facilitar el plantejament de problemes, davant el dilema entre amplitud i profunditat cal optar per la segona, raó per la qual també és pertinent centrar-se en pocs temes de la contemporaneïtat recent.

Càrrega horària

  • 2h setmanals a 2n de Batxillerat

Selectivitat

  • Obligatòria per a tots els estudiants
CONTINGUTS

2n Batxillerat

  • Antecedents històrics i evolució general del segle XIX: La construcció de l’Estat liberal a Espanya (1808-1874); l’emancipació d’Hispanoamèrica; El procés d’industrialització, de les transformacions econòmiques i socials, i del canvi de mentalitats durant la segona meitat del segle XIX; el règim polític de la Restauració i recuperació de la identitat nacional catalana i dels orígens del catalanisme polític.
  • Poder i conflicte al primer terç del segle XX: la Segona República i la Guerra Civil: Identificació i anàlisi de la crisi de la Restauració, l’evolució del catalanisme polític durant el primer terç del segle XX (Mancomunitat de Catalunya); Lles fases polítiques de la Segona República; La revolta militar de 1936 i de les fases principals de la Guerra Civil; La Generalitat republicana durant la guerra.
  • Catalunya i Espanya durant el franquisme (1939-1975): els elements que defineixen el règim franquista; l’evolució política i econòmica del franquisme les transformacions socials i econòmiques de Catalunya; la repressió política, ideològica i social en el conjunt d’Espanya i de la repressió identitària en els àmbits de les nacionalitats.
  • La transició cap a la democràcia (1975-2004): la transició política (1975-1981). i la Constitució de 1978; la restauració de la Generalitat de Catalunya; l’evolució política i econòmica d’Espanya (1981-2004); les transformacions més rellevants de la història recent a Catalunya (1980-2004); els reptes de la democràcia actual a Catalunya i Espanya.

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat