Matèria comuna a tots els batxillerats. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

La llengua és el principal valor per al coneixement i el desenvolupament personal. I la literatura consolida l’esperit crític i fomenta l’enriquiment personal i la sensibilitat artística, utilitzant la valoració crítica de les diferents manifestacions culturals i artístiques com a font de desenvolupament de la creativitat i la llibertat de pensament propi.

Els objectius no només seran el foment de la lectura, la formació lingüística, l’educació en valors, l’esperit de col·laboració, l’implicació solidària i l’esperit de diàleg, sinó que la matèria de Llengua Castellana també ensenya i educa a fer-se preguntes, a tenir inquietuds, a despertar la curiositat de tots els nostres alumnes, a fomentar el pensament lliure, a tenir gust per les lectures, a aprendre a reflexionar i a fomentar la capacitat d’esforç, la constància i la confiança en un mateix.

Càrrega horària

 • 2h setmanals a 1r i 2h a 2n

Selectivitat

 • Obligatòria per a tots els estudiants .
CONTINGUTS

1r Batxillerat

– Reconocimiento de los tres grandes géneros literarios (lírica, épica, dramática) a través de sus rasgos específicos.

– Dominio de las técnicas de análisis métrico de poemas.

– Conocimiento de las principales figuras retóricas.

 • Contexto sociocultural de la literatura de la Edad Media.
 • La literatura de los siglos XIII y XIV
 • La literatura del siglo XV
 • El siglo de Oro. La literatura del siglo XVI
 • El siglo XVII
 • El teatro barroco.
 • La literatura del siglo XVIII
 • Romanticismo
 • La literatura del siglo XIX. Realismo y Naturalismo.
CONTINGUTS

2n Batxillerat

 • Sintaxis
 • Verbo
 • Morfología
 • Pronombres:
 • Léxico y semántica
 • El texto y sus propiedades

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat