Matèria optativa a tots els batxillerats. S’imparteix entre 1r 2n de Bat

L’estada a l’empresa és una matèria optativa, específica del currículum de batxillerat amb una funció essencialment orientadora.

Té com a objectiu fer conèixer a l’alumnat la realitat del món laboral. Consisteix, bàsicament, en un període de permanència i activitat de l’alumnat en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. Durant l’estada, l’alumnat pren contacte amb un camp professional vers el qual se sent motivat, i pot, així, enfocar millor el seu projecte de futur, acadèmic i professional

Es tracta d’un recurs que serveix a la funció orientadora del batxillerat, amb independència de la modalitat cursada, ja que permet que l’alumne canalitzi les seves preferències i capacitats en un context diferent de l’acadèmic i amb l’orientació adequada.

L’estada a l’empresa ha de tenir una durada de 70 hores d’acord a la configuració del currículum de Batxillerat.

A l’institut Baix Penedès fer aquesta matèria suposa una ampliació de currículum per a millorar nota. Normalment es realitza a finals de 1r de batxillerat durant el mes de juny o juliol.

Càrrega horària

  • 70h durant el mes de juny o juliol entre 1r i 2n de Batxillerat

Selectivitat

  • D’aquesta matèria no s’examinen a selectivitat
CONTINGUTS

entre 1r i 2n Batxillerat

  • Estructura organitzativa d’una empresa
  • Gestió dels recursos humans, materials i energètics
  • Condicions legals que afecten les relacions laborals
  • Identificació de les capacitats pròpies referides al món laboral per tal d’establir el seu itinerari formatiu i professional d’acord amb els seus interessos.

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat