Matèria optativa a tots els batxillerats . S’imparteix a 1r de Bat

Saber una segona llengua estrangera sempre és un valor afegit al nostre currículum; si a més a més aquesta llengua és el francès, una llengua que compta amb 72 milions de parlants, se’ns poden obrir moltes oportunitats laborals. La finalitat d’aquest curs és capacitar l’alumne per utilitzar l’idioma de manera efectiva com a vehicle de comunicació general així com conèixer els aspectes més importants de la cultura i la societat francesa. A finals de curs l’alumne assolirà el nivell A2, és a dir, serà capaç de comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació); comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals; descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

La llengua francesa es pot estudiar com a primera i com a segona llengua estrangera en l’etapa educativa del Batxillerat. Tots els alumnes de primer de Batxillerat tenen l’opció de triar francès com a segona llengua estrangera, independentment de si han estudiat francés en una etapa educativa anterior com si no ho han fet. En el cas dels alumnes que ja han estudiat francès amb anterioritat, aquests poden arribar a assolir el nivell B1 en finalitzar el curs. L’assignatura optativa de francès a primer de Batxillerat consta de 4 hores de classe setmanals.

Càrrega horària

  • 4h setmanals a 1r de Batxillerat

Selectivitat

  • D’aquesta matèria  no s’examinen a selectivitat
CONTINGUTS

1r Batxillerat

Es treballa la gramàtica, el vocabulari i expressions en situacions comunicatives a partir dels següents temes:

  • La meva vida personal: parlar d’un mateix, de la família i la vida quotidiana; proposar fer alguna cosa i donar ordres.
  • A la ciutat: de compres, orientar-se, l’allotjament.
  • El passat.
  • El món laboral.
  • Projectes de futur.
  • Somnis i desitjos.

Es treballa també a partir de pel·lícules, vídeos, presentacions, cançons i jocs.

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat