Matèria optativa a tots els batxillerats . S’imparteix a 1r de Bat

La psicologia i la sociologia són dues disciplines que estudien la personalitat humana, però es diferencien en un aspecte fonamental: la psicologia ho fa des del punt de vista individual i la sociologia, des de l’entorn social. Les unitats que es tracten, tenen com a objectiu donar a conèixer els psicòlegs i sociòlegs més rellevants i la terminologia bàsica d’aquestes matèries. També pretenem amb aquests temes provocar una reflexió crítica sobre temes i problemes psicològics i socials de l’actualitat. Totes les unitats es completen amb material audiovisual, reportatges i algunes pel·lícules per ampliar la informació i reflexionar sobre el tema en qüestió.

Càrrega horària

 • 2h setmanals a 1r de Batxillerat

Selectivitat

 • D’aquesta matèria  no s’examinen a selectivitat
CONTINGUTS

1r Batxillerat

Continguts sociologia: 

 • Què és la sociologia?
 • La societat.
 • La cultura.
 • L’estructura social.
 • El canvi social.
 • Ciència i predicció.
 • Història de la sociologia.

Continguts de psicologia: 

 • La psicoanàlisi.
 • El conductisme
 • El cognitivisme
 • La psicologia humanista.
 • La psicologia social.

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat