Matèria optativa a tots els batxillerats. S’imparteix a 1r de Bat

La religió és un dels continguts del currículum que amb un clar valor humanitzador i alliberador s’orienta a la mateixa finalitat que altres continguts propis d’un centre educatiu: transmissió de sabers, valors i cultura; i que també pretén els mateixos objectius: situar-se lúcidament davant la tradició cultural, inserir-se críticament en la societat, donar resposta als interrogants, sobretot als problemes últims de la vida, establir un diàleg entre la fe, la ciència i la cultura, contribuir a la pròpia formació integral.

L’ensenyament de la religió és necessari per a la interpretació de la cultura. No es tracta d’un estudi propi de creients, sinó d’un estudi igualment necessari per a agnòstics i ateus, encaminat a la comprensió cultural, social, històrica i personal. Sense cultura religiosa ens convertim en analfabets en molts àmbits del coneixement. Sense cultura religiosa no entendrem gran part del nostre patrimoni artístic; ens perdrem el significat de la literatura mística; no captarem el sentit transcendent de molts esdeveniments de la vida; sense cultura religiosa ens veurem incapaços de dialogar amb altres cultures i tradicions religioses; no sabrem l’origen del nostre calendari, de les nostres festes i de molts costums i maneres de viure; sens cultura religiosa ens mancarà una reflexió raonada de molts valors humans i socials i estarem obviant un aspecte molt rellevant de la història universal.

Els ensenyaments de la religió a batxillerat s’estructuren al voltant de 4 blocs: el bloc sobre l’antropologia cristiana; el bloc sobre la Doctrina Social de l’Església; el bloc sobre la relació entre la raó, la ciència i la fe; i el bloc sobre l’Església com a generadora de cultura al llarg de la història. I d’aquí és desprenen els continguts de la matèria.

Càrrega horària

 • 2h setmanals a 1r de Batxillerat

Selectivitat

 • D’aquesta matèria  no s’examinen a selectivitat
CONTINGUTS

1r Batxillerat

 • La persona i la recerca de sentit
 • Postures actuals davant del fet religiós
 • Doctrina Social i ecologia integral
 • La fe, la raó i la cultura
 • La fe i la ciència
 • La persona humana: perspectiva cristiana
 • Sexualitat, matrimoni i família
 • El món actual i la bioètica
 • El treball i la comunitat

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat