Matèria comuna a tots els batxillerats. S’imparteix a 1r i 2n de Bat

Per bé que a Batxillerat se suposa que tothom gaudeix d’una competència plena en català i en castellà, adquirida als darrers cursos de l’ESO, és evident que ens cal consolidar en totes dues llengües habilitats expressives que van ben enllà de la correcció ortogràfica.

Així, tant a Primer com a Segon treballarem les propietats textuals, que ens ajuden a ser més eficients en les nostres intervencions verbals, i aprendrem a distingir els diferents registres, els gèneres textuals, els recursos que incrementen l’expressivitat, la variació dialectal, els diferents nivells de funcionament de la llengua -dels sons al text global-, alhora que reflexionarem sobre les actituds i valoracions que posem en joc en situacions de contacte entre llengües.

La llengua, a més, com a eina de creació literària i cultural, és alhora un dels pals de paller de la identitat i és per això que ens cal conèixer la tradició que ha anat bastint al llarg dels segles, tot iniciant-nos en el coneixement dels clàssics i la producció contemporània.

Càrrega horària

 • 2h setmanals a 1r i 2h a 2n

Selectivitat

 • Obligatòria per tots els estudiants .
CONTINGUTS

1r Batxillerat

Competència expressiva

 1. Propietats textuals i tipologia textual
 2. L’oració: categories, sintagmes i funcions sintàctiques.
 3. Connectors textuals i combinació pronominal.

Literatura

 1. Iniciació als clàssics
 •  Segles XII-XIII: els trobadors, Ramon Llull i Cròniques
 •  Segles XIV-XV: l’Humanisme, Ausiàs March i la novel·la cavalleresca
 •  Segles XVI-XVIII: el Renaixement, el Barroc i la Il·lustració.
 • Segle XIX: la Renaixença.
 1. Lectures
 • Antologia de la poesia catalana
 • Tirant lo Blanc. Episodis amorosos – Joanot Martorell
CONTINGUTS

2n Batxillerat

Competència expressiva

 1. Registres i dialectes.
 2. Sintaxi de l’oració composta.
 3. Substitució pronominal.
 4. Fonètica.

Literatura

 1. Segles XX i XXI
 • Modernisme, Noucentisme i Avantguardes.
 • L’exili i la postguerra.
 • Recuperació de les llibertats i recuperació cultural.
 •  El tombant de segle i la postmodernitat.
 1. Lectures
 • cada any hi ha un clàssic del segle XX, que els últims cursos ha estat de Guimerà.
 • cada any hi ha una novel·la o un recull de narrativa del segle XX, que els últims anys ha estat Drames rurals, La plaça del Diamant, Mirall trencat, Bearn, etc.

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat