Matèria comuna a tots els batxillerats. S’imparteix a 2n de Bat

Amb la història de la filosofia culmina el cicle d’educació filosòfica en el batxillerat, raó per la qual  l’articulació d’aquesta matèria amb la filosofia i ciutadania de primer és rigorosa i coherent. Tant l’una com l’altra presenten bé de manera sistemàtica, bé seguint el fil de la història, els grans temes de la filosofia de tots els temps: el coneixement, la realitat, l’ésser humà, l’acció i la societat.

la història de la filosofia aprofundeix en els conceptes i la dimensió històrica dels problemes ja analitzats el curs anterior, proporcionant informació bàsica que permet contextualitzar les propostes teòriques dels pensadors, i completar la seva formació humanística per mitjà de l’estudi i l’anàlisi d’alguns dels textos més representatius de la filosofia de cada època.

La història de la filosofia, si bé no abasta la totalitat de les manifestacions de la vida espiritual dels humans, es manté oberta a la interpretació dels esdeveniments socials i culturals més significatius de cada època, atès que el pensament filosòfic forma part de la cultura i influeix en la construcció de les concepcions del món en els successius moments de la història.

Conèixer la història de la filosofia en les seves grans línies de pensament constitueix una base de formació humanística indispensable per a qualsevol alumne o alumna de batxillerat, amb independència de quines són les seves opcions futures.

Càrrega horària

 • 2h setmanals a 2n de Batxillerat

Selectivitat

 • Obligatòria per a tots els estudiants
CONTINGUTS

2n Batxillerat

 • L’origen de la filosofia. El pas del mite al logos.
 • La democràcia atenesa. El Discurs de Pericles
 • Els filòsofs presocràtics.
 • Sòcrates. Plató. Aristòtil.
 • L’hel·lenisme. Epicur.
 • El Barroc. El racionalisme i Descartes.
 • L’empirisme i David Hume.
 • La filosofia moral de Kant.
 • L’origen del liberalisme i John Locke.
 • El marxisme i el liberalisme econòmic.
 • L’utilitarisme de John Stuart Mill.
 • Friedrich Nietzsche.

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat