Comunes

Català

Matèria comuna a tots els batxillerats. S’imparteix a 1r i 2n de Bat Per bé que a Batxillerat se suposa que tothom gaudeix d’una competència plena en català i en…
admin_batx
01/03/2021
Humanístic

Llatí

Matèria obligatòria de modalitat del batxillerat Humanístic. S’imparteix a 1r i 2n de Bat La nostra identitat cultural i lingüística té el seu origen en els romans que, al seu…
admin_batx
27/02/2021
Optatives

Religió

Matèria optativa a tots els batxillerats. S’imparteix a 1r de Bat La religió és un dels continguts del currículum que amb un clar valor humanitzador i alliberador s'orienta a la…
admin_batx
20/02/2021
Optatives

Psicologia i Sociologia

Matèria optativa a tots els batxillerats . S’imparteix a 1r de Bat La psicologia i la sociologia són dues disciplines que estudien la personalitat humana, però es diferencien en un…
admin_batx
20/02/2021
Optatives

Francès

Matèria optativa a tots els batxillerats . S’imparteix a 1r de Bat Saber una segona llengua estrangera sempre és un valor afegit al nostre currículum; si a més a més…
admin_batx
20/02/2021
Optatives

Alemany

Matèria optativa a tots els batxillerats . S’imparteix a 1r de Bat Saber una segona llengua estrangera sempre és un valor afegit al nostre currículum; si a més a més…
admin_batx
20/02/2021

Economia

Matèria de modalitat del batxillerat de Ciències Socials. S’imparteix a 1r de Bat L'alumnat viu immers en un sistema econòmic i des dels primers anys de vida ja actua, pren…
admin_batx
19/02/2021
Humanístic

Geografia

Matèria de modalitat del batxillerat Social i humanístic. S’imparteix a 2n de Bat La geografia estudia la relació entre les societats humanes i el medi, localitza els fenòmens que es…
admin_batx
19/02/2021

 

Institut Baix Penedès
Av. Salvador Palau Rabassó, 1
43700 El Vendrell
(Tarragona)

T. 977 667 082
E. institut@institutbaixpenedes.cat